Home Biznis “Vučko” blokira Addiko banku zbog duga od milion KM

“Vučko” blokira Addiko banku zbog duga od milion KM

0

20.01.2020. / 13:59

BANJALUKA – Firma „B&B Vučko“ pokrenula je izvršni postupak kako bi naplatila dug od milion maraka od Addiko banke na osnovu pravosnažne presude.

Naime, presudom Višeg privrednog suda u Banjoj Luci iz novembra 2019. godine potvrđena je ranija presuda Okružnog privrednog suda Banjaluka kojom je Addiko banka obavezana da „Vučku“ plati oko 1.050.000 KM.

Advokat „Vučka“ Predrag Baroš kaže da je potraživanje „Vučka“ prema banci proizašlo iz kredita i jer banka nije prilagodila kamatu padu vrijednosti Euribora.

„To je uzrokovalo i donošenje sudske odluke u korist „Vučka“ koja je postala pravosnažna i izvršna, protekom roka za dobrovoljno ispunjenje presude. I pored dopisa banke od 30. decembra 2019. godine, kroz koji je istakla da će poštovati rok od 30 dana za dobrovoljno ispunjenje presude, banka ipak nije po istom postupila. Pomenuti rok je istekao 13. januara, nakon čega smo bili primorani da podnesemo prijedlog za izvršenje i naplatu potraživanja zahtjevamo prinudnim putem“, istakao je Baroš.

On smatra da je postupanje Addiko banke neprimjereno iz više razloga.

„Provedeni sudski postupak je dokazao da je u momentu raskida Ugovora o kreditu „Vučko“ kao korisnik kredita imao potraživanje prema banci u iznosu od 512.000 KM, pa se opravdano postavlja pitanje da li je banka mogla da raskine Ugovor ili je korisnik kredita čak bio u pretplati? Pored raskida Ugovora, banka je potraživanje prenijela na pravno lice „Bora“ i time u potpunosti ugrozila egzistenciju i poslovanje „Vučka“ koji je imao i kredit prema IRB koji više nije mogao da izmiruje. Postupanje banke je prouzrokovalo višestruke štetne posljedice korisniku kredita“, kazao je Baroš i dodao da i nakon pravosnažne sudske odluke banka po istoj ipak ne želi da postupi.

„Takvo postupanje otvara brojna pitanja, da li je Addiko banka dovoljno solventna da u ostavljenom roku od 30 dana postupi prema pravosnažnoj sudskoj odluci i izvrši obavezu prema korisniku kredita?“, upitao je Baroš.

To što banka odbija da dobrovoljno plati dug „Vučku“, dodaje on, u suprotnosti je sa Zakonom o bankama.

„Banka kao finansijska institucija jedina ima ovlašćenje na plasman kredita, ali samim tim i pojačanu odgovornost u slučaju postojanja uslova za prigovor i obeštećenje klijenata, koji su garantovani Zakonom o bankama Republike Srpske, a u predmetnoj pravnoj stvari su utvrđeni pravosnažnom sudskom odlukom“, naglasio je Baroš.

„Vučko“ se po pitanju spora sa Addiko bankom obratio i Agenciji za bankarstvo Republike Srpske sa Zahtjevom za postupanje u kojem predlaže nadzor banke.

U Addiko banci su rekli da se ne odriču odgovornosti za svoje obaveze i da iste izvršavaju u zakonskim rokovima.

„Zakonski rok za dobrovoljno postupanje po pravosnažnoj presudi je rok od 30 dana od dana prijema iste, koji je jedini relevantan i obavezujući i koji će banka poštovati“, naveli su u Addiko banci i Barošu odgovorili da diskrecioni/proizvoljni rok od osam dana koji on navodi nema snagu zakonskog roka.

Dodaju da i oni imaju potraživanje iz ugovornog odnosa prema „Vučku“.

Podsjećamo, Hotel „Vučko“ tužio je Addiko banku za neosnovano bogaćenje, o čemu je CAPITAL pisao 2018. godine.

Istovremeno, Addiko banka je bila pokrenula prodaju tog hotela kako bi naplatila svoja potraživanja, koja je nekoliko puta odgađana.

CAPITAL: Svjetlana Šurlan

Tagovi:

Povezane vijesti

Let’s block ads! (Why?)

avatar
  Pretplati se  
Notify of