Home Vijesti USTAVNI SUD BiH ODAVNO INSTRUMENT SAMO JEDNE POLITIKE I SAMO JEDNOG NARODA

USTAVNI SUD BiH ODAVNO INSTRUMENT SAMO JEDNE POLITIKE I SAMO JEDNOG NARODA

0

BANJALUKA – Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović rekao je da je današnja odluka Ustavnog suda BiH da neustavnim proglasi Zakon o neprimjenjivanju odluke bivšeg visokog predstavnika Valentina Incka još jedan korak ka zaoštravanju političkih prilika u BiH, te da je taj sud odavno instrument samo jedne politike i samo jednog naroda u BiH.
Čubrilović je napomenuo da je isti sud prije desetak dana donio odluku o privremenom stavljanju van snage Zakona o lijekovima, a danas odluku o nametnutom “Inckovom zakonu”, saopšteno je iz Narodne skupštine Republike Srpske.
“Ovim je Ustavni sud BiH već započeo predizbornu kampanju samo jedne politike u BiH”, rekao je Čubrilović, koji je i predsjednik skupštinskog Odbora za ustavna pitanja.
On je dodao da je Odbor za ustavna pitanja u odgovoru koji je u februaru poslao Ustavnom sudu BiH na zahtjev za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o neprimjenjivanju odluke visokog predstavnika, koji je pokrenulo sedam delegata u Klubu Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske, iznio valjane dokaze za njegovo odbacivanje, ali da je Ustavni sud BiH, uprkos tome, donio još jednu političku odluku.
“Svima je jasno da dio Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske nema Ustavom BiH predviđenu procesnu mogućnost za pokretanje postupka, jer Vijeće naroda nije poseban zakonodavni organ. Zbog toga je samo podnošenje ovog, ali i drugih zahtjeva, suprotno članu VI/3a) Ustava BiH i Ustavni sud nije imao ustavni osnov za njegovo razmatranje i bio je dužan da ga odbaci”, rekao je Čubrilović.
On je naglasio da visoki predstavnik nema ovlašćenje da donosi zakone, te podsjetio da je i Venecijanska komisija u studiji u kojoj se bavi ovlašćenjima visokog predstavnika navela da “demokratski princip suvereniteta naroda traži da zakone usvaja tijelo koje je narod izabrao”.
U odgovoru Odbora za ustavna pitanja navedeno je da “član 3 /prvog/ Protokola uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima traži da zakonodavno tijelo bira narod, a ovo pravo je lišeno svog sadržaja ako zakone usvaja neko drugo tijelo ili pojedinac”.
“Iako se navedenom odlukom Valentina Incka krši pravo na slobodu izražavanja propisano Ustavom BiH, Ustavom Republike Srpske, Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima i Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima, Ustavnom sudu BiH to nije bio dovoljan osnov za odbacivanje tog zahtjeva”, rekao je Čubrilović
On je napomenuo i da ovakvim i sličnim odlukama Ustavni sud BiH pokušava da promijeni dejtonsku strukturu BiH i da se stavi iznad Ustava i zakona ove zemlje, ali i međunarodnih akata, svjesno i planski ih kršeći zarad ostvarivanja političkih želja jedne politike i samo jednog naroda u BiH.
Adblock test (Why?)