Home Vijesti U Federaciji nove mjere zbog korone

U Federaciji nove mjere zbog korone

0

SARAJEVO – Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva sagledao je danas kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u Federaciji BiH i donio novu Naredbu koja će se primjenjivati od nedjelje i Preporuke koje se primjenjuju od dana donošenja, te ih dostavio kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva na daljnje postupanje.
Nakon što je Odlukom Vlade FBiH od 29. maja stanje nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) prestalo sa 31. majem, Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva donosi naredbe i odluke koje su obvezujuće za krizne štabove kantonalnih ministarstva zdravstva, zdravstvene ustanove i privatnu praksu, te pravne i fizičke osobe.
Kako prenose Nezavisne, Kantonalnim štabovima ministarstava zdravstva data je mogućnost uvođenja i restriktivnijih mjera spram procjene epidemiološke situacije u kantonu odnosno opštini, uz redovito obavještavanje Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, a krizni štabovi kantonalnih ministarstava zdravstva, spram procjene epidemiološke situacije na kantonu, dio danas datih preporuka mogu donijeti i u formi naredbe.
U uslovima COVID-19 epidemiološke situacije u Federaciji BiH koja se usložnjava naređuje se striktno poštovanje preporuka Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine za sve one na koje se preporuke odnose. Obavezno je nošenje zaštitnih maski u zatvorenom javnom prostoru, kao i u otvorenom javnom prostoru, ukoliko na otvorenom prostoru nije moguće održavati fizičku distancu od dva metra između osoba. Pridržavanjem mjera koje su na snazi štitimo sebe i druge i sprječavamo širenje virusa i povećanje broja oboljelih.
Naredbu koja će se primjenjivati od nedjelje.
Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva donio je sljedeću preporuku:
Preporučuje se organizatorima okupljanja redukovanje broja osoba, od maksimalno dozvoljenog broja osoba u otvorenom i zatvorenom prostoru u skladu s Naredbama Kriznog štava Federalnog ministarstva zdravstva broj 01-33-3510/20 od 12.06.2020. godine, na skupovima koji se održavaju, poput: javnih skupova, kao i drugih okupljanja kao što su: vjenčanja, krštenja, sahrane i slični događaji, a u cilju sprječavanja širenja infekcije COVID-19 među građanima, kao i zaštite ličnog zdravlja i javnog zdravlja građana.
Preporučuje se osobama starije životne dobi da izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prevoza, te da redovno koriste zaštitnu opremu. Takođe, preporučuje se osobama starije životne dobi da ne idu na rutinske kontrole, te maksimalno redukuju odlaske u ordinacije kod porodičnog ljekara i u bolnice, ukoliko im nije prijeko potrebna zdravstvena njega. Preporučuje se najprije kontaktirati telefonom ljekara, ukoliko je osobi ove dobi potreban recept ili lijekarski savjet.
Preporučuje se građanima na području Federacije BiH, da zbog COVID-19 epidemiološke situacije koja se usložnjava, izbjegavaju javna okupljanja i ograniče svoja kretanja.
Preporučuje se svim državljanima Federacije BiH da bez prijeke potrebe ne putuju u zemlje u kojima je prisutna visoka transmisija COVID-19.
Preporučuje se svim državljanima Federacije BiH da godišnji odmor koriste u Bosni i Hercegovini.
Preporučujemo svim državljanima Federacije BiH koji žive ili rade u zemljama u kojima je prisutna visoka transmisija COVID-19, da bez prijeke potrebe ne dolaze u Federaciju BiH, zbog povećanja rizika od unošenja COVID-19 ,a što bi dodatno moglo rezultirati daljnjem pogoršanju COVID-19 epidemiološke situacije u Federacije BiH.
Krizni štabovi kantonalnih ministarstava zdravstva, spram procjene epidemiološke situacije na kantonu, preporuke od 1. do 5. mogu donijeti i u formi naredbe.
Ove preporuke stupaju na snagu danom donošenja.
Let's block ads! (Why?)