Home Vijesti PRIHVAĆEN ZAHTJEV VLADE ZA ZAKAZIVANJE 26. POSEBNE SJEDNICE

PRIHVAĆEN ZAHTJEV VLADE ZA ZAKAZIVANJE 26. POSEBNE SJEDNICE

0

BANJALUKA – Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske prihvatio je zahtjev Vlade za hitno zakazivanje 26. posebne sjednice parlamenta, koja će biti održana danas, a na dnevnom redu su, između ostalog, Prijedlog budžeta Srpske za narednu godinu i prijedlog programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2022-2024. godina.Sjednica bi trebalo da počne u 15.00 časova.
Kolegijum je odobrio premijeru Republike Srpske Radovanu Viškoviću duže vrijeme izlaganja u trajanju od 30 minuta o prijedlogu Programa ekonomskih reformi Srpske za period 2022-2024. godina i ministru finansija Zori Vidović po tački dva – Prijedlog budžeta Republike Srpske za narednu godinu, saopšteno je iz Narodne skupštine Srpske.
Takođe je prihvaćen prijedlog Vlade da se o Prijedlogu budžeta Republike Srpske za narednu godinu i Prijedlogu zakona o izvršenju budžeta za narednu godinu glasa odmah po završetku rasprave o ovim tačkama dnevnog reda, kao i da se spoji rasprava o tačkama dnevnog reda koje se tiču seta zakona o platama.
Obraćanje u trajanju od po 10 minuta odobreno je predsjedniku Privredne komore Republike Srpske Peri Ćoriću, predsjedniku Udruženja poslodavaca Republike Srpske Saši Triviću i predsjednici Sindikata Srpske Ranki Mišić.
Kolegijum je odobrio prisustvo sjednici predstavnika Kancelarije EU u Banjaluci, Kancelarije Ambasade SAD u Banjaluci, te odbio zahtjev za prisustvo predstavniku Kancelarije visokog predstavnika u Banjaluci.
Prema predloženom dnevnom redu za posebnu sjednicu planiran je prijedlog programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2022‐ 2024. godina po hitnom postupku, kao i Prijedlog budžeta Republike Srpske za narednu godinu po hitnom postupku.
Poslanici bi po hitnom postupku trebali razmatrati i Prijedlog zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za narednu godinu, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, te Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu.
Za dnevni red predloženo je razmatranje po hitnom postupku i Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u javnim službama, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda, Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj.
Po hitnom postupku trebali bi da budu razmatrani i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u organima uprave, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa, Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o platama i naknadama sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj.
Među predloženim zakonskim rješenjima, koji će biti razmatrani po hitnom postupku, su i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dječjoj zaštiti, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o komunalnim taksama, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o poljoprivrednom zemljištu, te Prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za narednu godinu.
Predloženo je i razmatranje Prijedloga odluke o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa za narednu godinu, Prijedloga odluke o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u narednoj godini.
Vlada Republike Srpske, u skladu sa Poslovnikom Narodne skupštine, danas je povukla zahtjev za održavanje 25. posebne sjednice Narodne skupštine, i ta sjednica nije održana.
Vlada Republike Srpske 6. decembra je po hitnom postupku utvrdila Prijedlog budžeta Srpske za narednu godinu u iznosu od četiri milijarde i 24 miliona KM.
Adblock test (Why?)