Home Politika PDP usvaja deklaraciju za period 2019 – 2039

PDP usvaja deklaraciju za period 2019 – 2039

0


Republika Srpska i Federacija BiH grade BiH kao zajednicu koja svojim Ustavom ima ograničene nadležnosti i koja nema mogućnost bilo kakvog ustavnopravnog niti političkog diktata prema entitetima, koji imaju Ustavom jasno određene nadležnosti.

To je navedeno u Deklaraciji PDP za period 2019-2039, koja će biti usvojena na sutrašnjem Saboru stranke u Banjaluci. PDP naglašava da ostaje trajno opredijeljena za mir, dijalog i toleranciju na prostoru Srpske, BiH i cijelog Balkana i da je „čovjek mjera svih stvari, od slobodnog čovjeka sve polazi i ka njemu sve treba da teži“.

Imajući u vidu državotvorni ustavni kapacitet RS, u PDP smatraju da osnovni zadatak političke elite i institucija Republike Srpske u narednih 20 godina mora biti što potpunija nacionalna, institucionalna i ekonomska emancipacija RS, u skladu sa ustavima Republike Srpske i BiH. To, praktično, znači da Srpska mora u najvećoj mogućoj mjeri da afirmiše sve svoje državne kapacitete na način kako je predviđeno ustavima.

Protiv uništenja BiH

– Ne smatramo da Bosnu i Hercegovinu treba uništiti i obesmisliti. No, istovremeno, smatramo da BiH ne treba graditi kao državu sa snažnim centralnim nadležnostima. Naša politika jeste da BiH ima smisao isključivo ako predstavlja okvirnu integracionu zajednicu, i to onu koja služi interesima RS i FBiH, odnosno njihovih građana. Dodatno, takva BiH jedino ima smisla ako se i sama integriše u šire regionalne i evropske strukture. Dakle, ona mora dalje nastaviti da se integriše za ostalim zemljama regije, a za nas je primarna politička i ekonomska integracija sa Srbijom – navodi se u deklaraciji PDP, koja je u posjedu Srpskainfo.

Balkanska unija

PDP nastavlja da insistira na ideji stvaranja političke, ekonomske, carinske i tehnološke unije među zemljama regije Zapadnog Balkana, na isti način na koji je koncipirana i sama Evropska unija.

– Republika Srpska, dakle, treba da ima aktivnu politiku prema BiH. Ako se Republika Srpska i srpski politički faktor dobrovoljno, a pritom sasvim nepotrebno, sam skloni od BiH, onda će drugi faktori da je modeliraju prema svojim nacionalnim i državnim politikama, a što može imati izuzetno negativne posljedice po naše strateške interese. Srpska treba da insistira na BiH koja ima limitirane nadležnosti, i to u oblasti spoljne politike, ekonomskih odnosa i odbrane. U takvoj političkoj zajednici predstavnici RS treba da učine sve što je u njihovoj moći da Republika Srpska politički, ekonomski i tehnološki vodi Bosnu i Hercegovinu, a BiH pod liderstvom Republike Srpske je sekularna zajednica u kojoj se političke odluke ne mogu donijeti bez potvrde RS, u kojoj postoji puna sloboda protoka ljudi, robe, usluga, kapitala i tehnologija i u kojoj njene različite narode i ljude povezuju interes, uređen sistem, materijalni prosperitet i izvjesna i solidna budućnost – piše u dokumentu partije za čijeg je predsjednika opet jeini kandidat Branislav Borenović.

Fundamentalna razlika

Riječju, PDP insistira na visokodecentralizovanoj, ali stabilnoj BiH, čiji je lider snažna i prosperitetna Republika Srpska.

– Nasuprot tome je rivalski politički koncept koji, insistirajući na uništenju BiH, praktično demografski, ekonomski i politički uništava i Republiku Srpsku. Ovo je fundamentalna politička razlika između PDP-a i naših političkih konkurenata u Republici Srpskoj – navodi se u deklaraciji.

U narednih 20 godina, pored političkog i ekonomskog liderstva koje Republika Srpska treba da ostvari u Bosni i Hercegovini, Srpska i Banjaluka kao njen politički, administrativni, naučno-obrazovni, kulturni i privredni centar, moraju postati integrativno srce regije Zapadnog Balkana. PDP projektuje Banjaluku kao stratešku poveznicu Beograda, Sarajeva, Zagreba i Podgorice.

Rusija i SAD

– Želimo da emotivne veze s Rusijom osnažimo i ekonomskom saradnjom imajući u vidu i činjenicu da je Rusija garant Dejtonskog sporazuma. Pored toga, čvrsto smo opredijeljeni za okretanje novog lista sa SAD sa kojim želimo reafirmaciju dobrih odnosa, jer je to u najboljem interesu našeg naroda danas i u budućnosti – stavovi su PDP.

Imajući u vidu tragičnu prošlost ovih prostora i svih naroda koji ovdje žive, PDP smatra da su mir i stabilnost najvažnije opredjeljenje odgovornih političkih faktora.

-U tom smislu, cijenimo da su bezbjednosne integracije mogući način da se obezbijedi trajan mir na ovim prostorima, Pax Balcanica, što je osnovni preduslov ekonomskog prosperiteta i boljeg života ljudi. Da bi te integracije bile ostvarive, neophodno je da u njima učestvuju sve zemlje regije, i to je osnovna pretpostavka saradnje i tolerancije na ovom prostoru – piše u tekstu deklaracije.

Kada je riječ o EU, opredjeljenje ka Evropi i za Evropu je plod čvrstog stava i uvjerenja da Republika Srpska mora biti za stolom na kojem se donose odluke, a ne na stolu.

– Srpska mora prestati s ponašanjem po kojem njena politička elita stavi ruke na oči i pretvara se kao da realnost ne postoji. Realnost jeste da od samog njenog nastanka, preko Dejtonskog sporazuma pa do današnjeg dana, na Republiku Srpsku, BiH, ali i Srbiju i regiju u cjelini, dominantno politički, ekonomski i tehnološki utiču najvažnije zemlje Zapada. Ako se ponašamo kao da to nije tako, ako to ne želimo da vidimo, ako to potcjenjujemo i omalovažavamo, onda mi nismo nikakve patriote, nego najveći nacionalni neprijatelji i izdajnici koji će zbog svoga straha i političke insuficijencije žrtvovati vitalne nacionalne interese – piše u deklaraciji.

Cijena integracija

Kako navode, odnos Republike Srpske prema svim integracijama zavisiće isključivo od toga šta Republika Srpska dobija od njih.

– Ako se u bilo kojem integrativnom procesu učvršćuje politička i ekonomska pozicija Republike Srpske, ako taj proces doprinosi nacionalnoj i državnoj emancipaciji Republike Srpske, ako koincidira sa našim strateškim politikama i interesima i doprinosi stabilnosti i bezbjednosti, onda će Republika Srpska učestvovati u tom procesu. Ako to nije slučaj, onda mi u tome nećemo učestvovati. Ovo je osnovni politički stav PDP, koji smatramo da treba da bude elementarna politička pozicija Republike Srpske u budućnosti. Taj svoj stav treba i moramo veoma jasno da saopštimo svima – navodi partija.

Svjesni činjenice da najveći broj građana Republike Srpske pripada srpskom narodu, PDP će posebnu pažnju posvetiti zaštiti srpskog identiteta i tradicije, srpskog jezika i ćiriličnog pisma.

srpskainfo.com

Pročitaj još…

Let’s block ads! (Why?)

avatar
  Pretplati se  
Notify of