Home Biznis Ovako će se od 1. januara obračunavati struja domaćinstvima u Srpskoj

Ovako će se od 1. januara obračunavati struja domaćinstvima u Srpskoj

0

29.12.2022. / 14:50

TREBINJE – Nakon provedenog tarifnog postupka po zahtjevima operatora distributivnih sistema u Republici Srpskoj za odobrenje tarifnih stavova za korisnike distributivnih sistema i razmatranja zahtjeva javnog snabdjevača MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ MP a.d. Trebinje za odobrenje tarifnih stavova za javno snabdijevanje, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske donijela je 15.12.2022. godine Odluku o tarifnim stavovima za korisnike distributivnih sistema i Odluku o tarifnim stavovima za javno snabdijevanje električnom energijom u Republici Srpskoj (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 125/22).

FOTO: Pixabay

Prethodno je, nakon provedenih javnih rasprava donesen i Tarifni sistem za prodaju električne energije i korišćenje distributivne mreže (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 119/22).

Ovim aktima utvrđeni su tarifni stavovi za javno snabdijevanje krajnjih kupaca iz kategorije potrošnje „Domaćinstva“, koji se primjenjuju počev od 1. januara 2023. godine, jednako tokom cijele godine i zavise od količine potrošene električne energije, prema opsezima, kako slijedi:

  1. do 500 kWh,
  2. od 501 kWh do 1500 kWh i
  3. od 1501 kWh pa naviše,

na način da svaki kupac prvih 500 kWh plaća po cijeni za opseg I, narednih 1000 kWh po cijeni za opseg II, a preostalu utrošenu električnu energiju po cijeni za opseg III. Prilikom obračuna utrošene električne energije za „domaćinstva“ iz 2. tarifne grupe (dvotarifna) utrošena električna energija u višoj i manjoj dnevnoj tarifi za pojedine opsege se utvrđuje proporcionalno učešću više i manje dnevne tarife u ukupno mjesečno utrošenoj aktivnoj električnoj energiji.

Primjer obračuna električne energije za krajnjeg kupca iz kategorije „Domaćinstva“ čija mjesečna potrošnja iznosi 800 kWh aktivne električne energije:

U sljedećoj tabeli prikazan je iznos mjesečnog računa za 1. TG (jednotarifna) i 2. TG (dvotarifna) za kupce iz kategorije potrošnje „Domaćinstva“, pri čemu je obračun za 2. TG rađen sa pretpostavkom da je odnos potrošnje u većoj i manjoj dnevnoj tarifi 50%:50%, odnosno 1:1.

Provjera iznosa računa za drugu konkretnu potrošnju, i iznosa računa po stavkama (mreža, energija, usluga javnog snabdijevanja, naknada za obnovljive izvore energije) može se izvršiti putem Кalkulatora koji je dostupan na internet stranici Regulatorne komisije: www.reers.ba

Proračun pomoću navedenog Кalkulatora je informativnog karaktera, a za konkretan obračun i davanje drugih detaljnih informacija u vezi sa cijenama i uslovima javnog snabdijevanja nadležan je javni snabdjevač MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje. PR

Tagovi:

Povezane vijesti

Adblock test (Why?)