Home Biznis Održana javna rasprava o dva nacrta zakona

Održana javna rasprava o dva nacrta zakona

6

21.12.2021. / 15:00

BANJALUKA – Odbor za finansije i budžet Narodne skupštine Republike Srpske održao je danas stručne rasprave o Nacrtu zakona o međubankarskim naknadama kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica i Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu.

Foto: Glas Srpske

Nacrtom zakona o međubankarskim naknadama kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica predviđeno je da se ovim zakonom uređuju međubankarske naknade koje se naplaćuju pri izvršavanju platnih transakcija na osnovu platnih kartica u Republici Srpskoj.

Namjera je da ne dođe do ugrožavanja principa jedinstvenog ekonomskog prostora u oblasti platnog prometa te obezbjeđenja jednakih uslova poslovanja banaka u oba entiteta u BiH, saopšteno je iz Narodne skupštine Republike Srpske.

Predmet ovog zakona su i posebna pravila poslovanja u vezi sa izdavanjem i prihvatanjem platnih instrumenata zasnovanih na karticama.

Nacrtom je definisana i međubankarska naknada i ograničenje visine međubankarske naknade koja kod transakcije debitnom karticom ne može biti viša od 0,2 odsto vrijednosti izvršene transakcije, dok međubankarska naknada kod transakcije kreditnom karticom ne može biti viša od 0,3 odsto vrijednosti izvršene transakcije.

Radi praćenja primjene ovih ograničenja, propisano je da su pružaoci platnih usluga dužni da Agenciji za bankarstvo Republike Srpske dostavljaju podatke o međubankarskim naknadama.

Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu predloženo je da fizičko lice koje ima prebivalište u Republici Srpskoj ima pravo da zahtijeva od ovlašćene organizacije otvaranje i korišćenje osnovnog platnog računa, pod uslovom da nema otvoren drugi račun za obavljanje platnog prometa.

Ovim zakonom će se fizičkom licu, sa prebivalištem u Republici Srpskoj, uz ispunjavanje zakonom utvrđenih pretpostavki, utvrditi pravo na osnovni platni račun za korišćenje minimalnog broja i vrste platnih usluga, po znatno povoljnijim uslovima u odnosu na aktuelne tržišne cijene.

Zakonom je predviđeno da ovlašćene organizacije pružaju usluge vezano za osnovni platni račun besplatno ili uz razumnu naknadu koja ne može biti veća od 0,15 odsto prosječne neto plate isplaćene u Republici Srpskoj.

Ako se uzme u obzir navedeni obračun, visina naknade za vođenje osnovnog platnog računa trenutno bi iznosila najviše 1,5 KM.

Navedenim odredbama obezbjeđuje se veća uključenost fizičkih lica u platni promet i korišćenje platnog računa sa osnovnim usluga uz plaćanje razumne naknade.

U stručnim raspravama danas su u Narodnoj skupštini učestvovali predstavnik predlagača zakona – Ministarstvo finasija,predstavnici Agencije za bankarstvo Republike Srpske, APIF-a, Udruženja banaka BiH, Unije udruženja poslodavaca, Inspektorata Republike Srpske, Privredne komore Republike Srpske i drugi.

Ova dva nacrta Narodna skupština usvojila je u prvom nastavku 19. redovne sjednice, 1. decembra i uputila ih u stručnu raspravu u trajanju od 30 dana. Srna

Tagovi:

Adblock test (Why?)