Home Vijesti Novi zakon o PDV- u biće upućen na konsultacije parlamentima entiteta

Novi zakon o PDV- u biće upućen na konsultacije parlamentima entiteta

0

Na današnjoj sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivenje /UIO/ nije bilo saglasnosti entitetskih predstavnika za usvajanje odluka o privremenom poravnanju za protekle godine, a nije usvojena ni ona o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu sredstava od aprila do juna ove godine.

Članovi Upravnog odbora primili su k znanju informaciju UIO u vezi sa izvršenjem presude Suda BiH u korist Republike Srpske zbog nepostojanja odluka o poravnanjima u 2009. i 2010. godini.

Upravni odbor UIO BiH na današnjoj sjednici dao je saglasnost da se Nacrt zakona o PDV-u dostavi nadležnim komisijama entitetskih parlamenata na konsultacije, nakon čega će ponovo biti razmatran na sjednici Upravnog odbora i upućen u javnu raspravu, saopšteno je nakon sjednice.

U saopštenju je navedeno da je Nacrt zakona o PDV-u predložen iz UIO radi usklađivanja sa evropskim direktivama i cilj mu je da olakša rad poslovnoj zajednici.

Na sjednici Upravnog odbora danas je usvojen izvještaj o radu UIO za prošlu godinu i izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Uprave čime će, između ostalog, biti riješen i problem rada na graničnim prelazima Svilaj i Bratunac.

Članovi Upravnog odbora danas su usvojili odluku o visini kompenzatorne kamate za drugo polugodište 2019. godine koja iznosi 12 odsto i odnosi se na određena carinska dugovanja.