Home Biznis Naša banka planira dokapitalizaciju od 4,2 miliona KM

Naša banka planira dokapitalizaciju od 4,2 miliona KM

0

28.03.2022. / 16:15

BIJELJINA – Naša banka iz Bijeljine odlučila je da ide u emisiju akcija i poveća kapital za 4,2 miliona maraka, a odluka o tome trebala bi da bude donesena na Skupštini banke za sedam dana.

Foto: Capital

Odlukom o emisiji redovnih akcija javnom ponudom reguliše se postupak povećanja osnovnog kapitala Naše banke za 4.225.000 KM.

„Ciljevi ove emisije akcija javnom ponudom su povećanje osnovnog i ukupnog kapitala, podrška daljem rastu i razvoju banke, realizacija strateškog plana banke, jačanje konkurentske pozicije banke na lokalnom tržištu, jačanje kapitalne adekvatnosti i širenje i diverzifikacija izvora finansiranja“, naveli su u Našoj banci.

Ukupan broj akcija koje se emituju ovom emisijom je 4.225.000 akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti jedna marka.

Prava sadržana u akcijama XXI emisije su:

„Fizička ili pravna lica koja namjeravaju da neposredno ili posredno, steknu ili sa postojećim akcijama mogu steći preko 20, 30 ili 50 odsto osnovnog kapitala ili glasačkih prava, prethodno su dužni pribaviti saglasnost od Agencije za bankarstvo Republike Srpske u skladu Zakonom o bankama“, navode iz banke.

Postojeći akcionari imaju pravo preče kupovine akcija ove emisije, srazmjerno njihovom procentualnom učešću u akcijama sa pravom glasa. Nakon isteka roka za korišćenje prava prečeg sticanja, preostali iznos emisije biće predmet javne ponude na Banjalučkoj berzi.

„Prodajna cijena akcija za akcionare koji koriste pravo preče kupovine iznosi 0,8056 KM po jednoj akciji. Cijena za preostale akcije, nakon isteka roka za korišćenje prava preče kupovine, formiraće se na berzi, po principu višestrukih cijena (kontinuirana javna ponuda), s tim da će prodajni nalog biti unesen po cijeni od 0,8056 KM. Standard povećanja cijene je 0,01 KM“, definisano je Odlukom o emisiji.

Dan početka razdoblja upisa i uplate biće utvrđen i objavljen u javnom pozivu.

Naša banka trenutno ima registrovan osnovni kapital u iznosu od 25,8 miliona KM.

Nakon povećanja osnovnog kapitala po osnovu XXI emisije akcija, osnovni kapital banke iznosiće 30 miliona KM.

Naša banka prošlu godinu završila je sa neto dobiti od 225.501 KM, dok je prethodnu godinu imala nepunih 25.000 KM dobiti.

CAPITAL: Svjetlana Šurlan

Tagovi:

Povezane vijesti

Adblock test (Why?)