Home Servisne Na Bjelašnici pošumljeno 165 hektara

Na Bjelašnici pošumljeno 165 hektara

0

Šume su pluća i zeleno srce našeg planeta. Svijest o tome da smo ovaj planet “posudili od generacija koje dolaze”, ključna je u razumijevanju važnosti očuvanja i obnove ovog prirodnog bogatstva po kojem je naša zemlja poznata u svijetu.

Zato je veoma bitna činjenica da se na olimpijskim planinama poput Bjelašnice, uprkos naglašene želje za razvojem turističkih i infrastrukturnih kapaciteta,  vodi računa i o obnovi šumskog fonda i očuvanju prirode.

Dobar primjer je saradnja lokalnih vlasti u Trnovu sa KPJ “Sarajevo šume”.

Naime, Opština Trnovo u kontinuitetu djeluje sa KPJ “Sarajevo šume” na sličnim projektima. Tako, kako nam je potvrđeno iz lokalnih struktura, za svaku pretvorbu građevinskog zemljišta Opština Trnovo plaća da se zasade nove površine.

Tu su i rezultati. Prema zvaničnim podacima, na prostoru šumsko-privrednog gazdinstva “Trnovsko” u proteklih desetak godina zasađeno je više od 165 hektara (1.650.000 m2) površine. 

Značajan dio ove površine odnosi se na goleti na kojima će se u budućnosti nalaziti nove šume.

Zasadi su tako napravljeni na više lokaliteta Gornje Raitnice, Hojte-Presjenice, te Crne rijeke- Željeznice. Zasađene su kulture crnog i bjelog bora, smrče…

Prema ranijim planovima KJP “Sarajevo šume”, na južnim padinama Bjelašnice tokom 20 godina biće zasađeno oko 20 miliona sadnica, a Kanton Sarajevo time će dobiti od osam do deset novih miliona kvadratnih metara šume.

Na ovaj način se pokazuje odgovornost prema prirodi i stvaraju šumska bogatstva za generacije koje dolaze.