Home Biznis Milunović dijelio grantove mimo pravilnika

Milunović dijelio grantove mimo pravilnika

0

19.04.2023. / 16:43

BANJALUKA – Nepravilna raspodjela grantova, precijenjivanje naknada članovima komisija, nepravilnosti u doznakama za boračke dodatke, samo su dio onog što su republički revizori zamjerili Ministarstvu rada i boračko invalidske zaštite na čijem se čelu u momentu revizije nalazio Duško Milunović.

Foto: Capital

Ovo ministarstvo je od revizora dobilo mišljenje sa rezervom za finansijske izvještaje, ali i za usklađenost.

“Ostali rashodi obračunskog karaktera precijenjeni su za oko 18 miliona maraka, a potcijenjeni su tekući rashodi koji se odnose na doznake za godišnji borački dodatak za 7,8 miliona KM, kao i doznake za odlikovane borce za 4,2 miliona maraka, otpremnine za 2,4 miliona te jednokratne pomoći boračkim kategorijama za 3,5 miliona maraka”, istaknuto je u revizorskom izvještaju.

Kako je naglašeno, rashodi po osnovu bruto naknada članovima komisija i radnih grupa su precijenjeni za 67.639 KM, jer su u okviru ovih rashoda evidentirani rashodi iz ranijeg perioda, što nije u skladu sa pravilnikom o računovodstvu.

Revizori su upozorili da su sredstva granta odobrena korisnicima čije prijave ne sadrže dokaze propisane pravilnikom o kriterijumima i postupku za dodjelu sredstava granta.

“Takođe, dodjela sredstava granta po osnovu raspodjele sredstava od igara na sreću, koja su dodijeljena putem javnog poziva nije vršena u skladu sa pomenutim pravilnikom”, navode revizori.

Kako je istaknuto, ugovori o djelu zaključeni su sa osam izvršilaca za poslove koji predstavljaju redovnu, osnovnu djelatnost ministarstva, što nije u skladu sa Zakonom o radu.

Prema njihovim riječima, za dio nabavki roba i usluga koji se odnosi na nabavku usluga obilježavanja značajnih istorijskih događaja nije primijenjen odgovarajući postupak.

“Dio nabavki u vrijednosti od 361.206 KM, izvršen je bez sprovođenja procedura javnih nabavki što nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama”, stoji u izvještaju.

CAPITAL: B.Ninković

Tagovi:

Povezane vijesti

Adblock test (Why?)