Home Biznis Lukaču i Kasipoviću budžet „skresan“, više para za Đokića, Rajčevića… (ANALIZA)

Lukaču i Kasipoviću budžet „skresan“, više para za Đokića, Rajčevića… (ANALIZA)

6

10.12.2021. / 16:55

BANJALUKA – Pojedini ministri u Vladi Srpske dobili su manje novca kojim mogu da raspolažu u idućoj godini, u odnosu na ovu godinu. Tako je budžet „skresan“ ministrima Draganu Lukaču, Nataliji Trivić, Antonu Kasipoviću, Suzani Gašić, Dušku Milunoviću i Sonji Davidović. S druge strane, više novca imaće na raspolaganju Zora Vidović, Srđan Rajčević, Alen Šeranić, Petar Đokić, Boris Pašalić, Vjekoslav Petričević i Srebrenka Golić. Ostali ministri dobili su približno isti iznos novca u Prijedlogu budžeta RS za 2022. godinu.

FOTO: Vlada RS

Vlada RS: Grantovi značajno smanjeni

Budžet za funkcionisanje Vlade Republike Srpske, na čelu sa Radovanom Viškovićem, povećan je sa ovogodišnjih 15,6 miliona na 17,9 miliona KM.

Povećana su izdvajanja za lična primanja zaposlenih, rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga među kojima i putovanja, stručne usluge IT, Vladine informativne kampanje, reprezentacija. Odvojena su sredstva od 1,5 miliona za uspostavljanje Republičke direkcije za investicije.

Subvencije su ostale iste i iznose 4,8 miliona i biće dodijeljene javnim medijima, kao i doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju građanima i koje su bile i ostale na nivou 200.000 KM.

Grantovi su značajno smanjeni, sa 642.300 KM na svega 17.000 KM i većinom se odnose na neprofitne orgnizacije.

Izdaci za nabavku opreme i postrojenja „skočili“ su sa 75.000 na 800.000 KM.

Manje novca za MUP Srpske

Budžet MUP-a Srpske, na čijem je čelu Dragan Lukač, smanjen je sa 237,6 na 235 miliona maraka.

Tekući rashodi u MUP-u su povećani sa 206 na 218,9 miliona KM, najviše na poziciji rashoda za lična primanja zaposlenih (sa 193,8 na 206,2 miliona KM).

Što se tiče smanjenja, najviše su smanjeni izdaci za nefinansijsku imovinu, sa 27,8 na 12,3 miliona. U ovim izdacima najviše je „pala“ stavka za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, sa 13 miliona na 313.000 KM.

Trivićevoj smanjena sredstva za stručne usluge

Budžet Ministarstva prosvjete i kulture, kojim rukovodi Natalija Trivić, na raspolaganju će u idućoj godini biti 3,4 miliona manje nego u ovoj godini. Budžet tog ministarstva je smanjen sa 14,2 na 10,8 miliona KM.

Iako su rashodi za lična primanja rasli sa 2,5 na 2,7 miliona, troškovi za robe i usluge su pali sa 2,9 na 1,5 miliona. Trivićeva i zaposleni u resoru prosvjete i kulture imaće manje novca da troše za stručne usluge za koje je ove godine odvojeno 2,4 miliona, a u idućoj će imati jedan milion maraka.

Što se tiče grantova, u idućoj godini nema predviđenih sredstava za razvoj filma, na toj poziciji je nula, dok je u ovoj godini iznosila 700.000 KM. Povećan je grant za udruženja od javnog interesa sa 31.000 na 100.000 KM.

Transferi za ustanove kulture su skoro uduplani, kao i za predškolsko vaspitanje i obrazovanje.

fiskalizacija

Foto: Agencije

Vidovićeva sebi povećala sredstva

Ministarstvu finansija u idućoj godini će biti povećan budžet za oko 2,6 miliona maraka, sa 9,5 na 12,1 milion maraka.

U tekućim rashodina kod Zore Vidović jedino su grantovi, koji su ove godine bili 100.000 KM, u idućoj godini ukinuti. Iznos za lična primanja zaposlenih je povećan sa šest na 6,2 miliona, troškovi za robe i usluge su na skoro istom nivou.

Ono što je značajno „raslo“ su izdaci za nabavku postrojenja i opreme koji su sa 315.000 KM povećani na oko milion maraka, te su izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu, koji ove godine nisu bili predviđeni, u idućoj godini planirani u iznosu od 1,5 miliona KM.

Kasipoviću značajno „srezan“ budžet

Ministarstvu pravde, na čelu sa Antonom Kasipovićem, pretrpjelo je jedan od najvećih rezova, odnosno budžet kojim raspolaže je sa 4,4 miliona smanjen na 1,7 miliona KM.

Naime, Kasipović je u ovoj godini na stavci „ostali nepomenuti rashodi“ imao čak 2,7 miliona, dok mu je u idućoj godni na toj poziciji nula.

Rashodi za lična primanja u Ministarstvu pravde su povećana sa 1,2 na 1,3 miliona.

Rajčeviću milion više

Budžet Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, kojim rukovodi Srđan Rajčević, sredstva su povećana sa 14,6 na 15,6 miliona KM.

Rashodi za lična primanja povećana su kao i kod ostalih ministarstava, ali i rashodi za robe i usluge među kojima i putovanja i stručne usluge.

Grant je povećan za promociju nauke, ali smanjen za studentske organizacije. Stipendije su povećane sa dva na 2,1 milion, ali su ukinute doznake za studente deficitarnih zanimanja.

Šeraniću više za transfere fondovima

Budžet Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite povećan je sa ovogodišnjih 307,9 miliona na 387 miliona u idućoj godini, a što se najvišim dijelom odnosi na povećanje transfera Fondu zdravstvenog osiguranja sa 106,5 na 186,7 miliona KM.

I transfer Fondu dječije zaštite povećan je sa 30,8 na 37 miliona KM.

Đokić će imati više za plate, putovanja, opremu…

Ministarstvo energetike i rudarstva i ministar Petar Đokić imaće u idućoj godini takođe više novca na raspolaganju, nego u ovoj godini, odnosno budžet za taj resor je povećan sa 3,7 na pet miliona maraka.

Đokić će više imati za plate, putovanja, postrojenja i opremu…

Grantovi za  privredu su povećani sa 950.000 KM na dva miliona KM.

Pašalić povećava sufinansiranje projekata

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede imaće 31,7 miliona maraka u idućoj godini što je povećanje u odnosu na ovu godinu kada su imali 27,7 miliona KM.

Ministar Boris Pašalić za stručne usluge imaće gotovo duplo više nego ove godine, odnosno ta stavka je povećana sa 84.000 na 150.000 KM.

Značajno su smanjene subvencije u oblasti šumarstva i to sa 8,3 na četiri miliona maraka, dok su za oblast veterinarstva povećane sa 100 na 300 hiljada KM.

Povećano je sufinansiranje projekata finasiranih iz međunarodnih i nefinansijskih institucija sa 400.000 na osam miliona KM.

Privreda i preduzetništvo

Ministarstvo privrede i preduzetništva sa 19,2 miliona u ovoj dobija 21,1 milion maraka koje će trošiti u idućoj godini.

Ministar Vjekoslav Petričević imaće manje za subvencije na ime podsticaja za povećanje plate radnika koje su smanjene sa osam na tri miliona maraka.

S druge strane, povećana je podrška razvoju privrede i poboljšanja efikasnosti poslovanja i uvođenja novih tehnologija sa sedam na 15 miliona maraka.

ministri budžet rs

Foto: Demos

Za Gašićevu manje, za Golićevu više

Ministrica trgovine i turizma Suzana Gašić imaće 868.800 KM manje na raspolaganju nego u ovoj godini jer joj je budžet sa sedam smanjen na 6,19 milion.

S druge strane, za skoro isti iznos (803.500 KM) povećan je budžet Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju kojim rukovodi Srebrenka Golić, a razlog je u najvećem dijelu sufinansiranje međunarodnih projekata.

Resoru za rad i boračke kategorije smanjenje od skoro 10 miliona

Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite, kojim rukovodi Duško Milunović, smanjen je budžet sa 291,5 na 281,8 miliona maraka.

Tekuće pomoći penzionerima od 18,9 miliona u ovoj godini nisu planirane u idućoj godini, ali je uvedena stavka doznake za nezaposlene demobilisanje borce u iznosu od 5,8 miliona KM. Povećani su i transferi za zapošljavanje i zdravstveno osiguranje.

Ministarstvo porodice, omladine i sporta

Budžet Ministarstva porodice, omladine i sporta i Sonji Davidović smanjen je sa 11 na 9,7 miliona KM. Grantovi sportskim organizacijama su smanjeni sa 1,4 miliona na 800.000 KM, a grant za vrhunski sport sa 1,7 miliona na 578.200 KM.

Za razliku od ostalih ministarstava, na kraju tabele Ministarstva porodice, omladine i sporta dodata je stavka budžetska rezerva koja je povećana sa 3,2 na 10,4 miliona KM, bez posebnih pojašnjenja. Podsjećamo, srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je, govoreći o tome gdje je novac za nadležnosti koje planira da vrati sa nivoa BiH na RS, da će sve to pratiti rebalans i budžetska rezerva u budžetu RS.

Na skoro istom nivou ili sa manjim povećanjem ili smanjenjem u odnosu na ovu godinu ostali su budžeti Ministarstva uprave i lokalne samouprave, Ministarstva saobraćaja i veza i Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju u Vladi RS.

CAPITAL: Svjetlana Šurlan

Tagovi:

Povezane vijesti

Adblock test (Why?)