Home Biznis Kriptovalute definisane u novom Zakonu o tržištu hartija od vrijednosti

Kriptovalute definisane u novom Zakonu o tržištu hartija od vrijednosti

0

01.11.2022. / 14:45

BANJALUKA – Nakon što je Zakon o tržištu hartija od vrijednosti kojim se uređuje oblast virtuelnih valuta i pružalaca usluga povezanih sa virtuelnim valutama u Republici Srpskoj stupio na snagu u utorak, 5. jula 2022. godine, Komisiji za hartije od vrijednosti RS ostavljen je rok do 5. januara 2023. godine za usvajanje podzakonskih akata.

FOTO: Pixaby

Kako su saopštili iz banjalučke firme “Digital Asset Management”, odnosno BCX kripto mjenjačnice, pružaoci usluga nakon tog roka moraće do 5. februara dostaviti obavještenje o pružanju usluga s popratnom dokumentacijom Komisiji.

“BCX kripto mjenjačnica kao pružalac usluga vezanih za “virtuelne valute” nastojaće da bude prva ili među prvima evidentiranima od strane Komisije za hartije od vrijednosti i još jednom pokazati se svim korisnicima kao prva i najveća platforma u BiH za kupovinu, prodaju, razmjenu, prenos ili čuvanje kriptovaluta”, poručili su sa banjalučke kriptoberze.

Navode da zahvaljujući usvajanju ovog zakona, nastavljamo u korak sa regijom, ali i Evropom i radimo na stvaranju regulatornih okvira za oblast digitalne imovine. Na ovaj način učinjen je prvi korak ka stvaranju pravne sigurnosti za investitore i korisnike digitalne imovine i poslat je signal cijelom svijetu da Republika Srpska postaje aktivan dio fintech-a.

Zakon o izmjeni i dopunama zakona o tržištu hartija od vrijednosti definisao je „virtuelne valute“ kao i pružaoce usluga povezanih sa virtuelnim valutama.

“Digitalna imovina, odnosno virtuelna valuta, prema Zakonu, predstavlja digitalni zapis vrijednosti koji nije emitovan i za čiju vrijednost ne garantuje centralna banka, niti drugi organ javnog sektora, koja nije nužno vezana za zakonsko sredstvo plaćanja i nema pravni status novca ili valute, ali je fizička i pravna lica prihvataju kao sredstvo razmjene i može se kupovati, prodavati, razmjenjivati, prenositi i čuvati elektronskim putem”, kažu u BCX-u.

Važno je naglasiti da su svi pružaoci usluga povezanih sa virtuelnim valutama dužni dostaviti Komisiji obavještenje o pružanju usluga zajedno sa opisom mjera unutrašnje kontrole sprječavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Ono pravno lice koje nije evidentirano kod Komisije, neće moći pružati usluge povezane sa virtuelnim valutama.

Ovako će se omogućiti finansiranje pomoću virtuelnih valuta, unapređuje korišćenje digitalne tehnologije i jačanje okvira za borbu protiv zloupotreba na tržištu digitalne imovine, kao i pranja novca i finansiranja terorizma.

“Ako pružalac usluga povezanih sa virtuelnim valutama u svom poslovanju ne preduzima mjere i radnje definisane propisima kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranje terorističkih aktivnosti, na njega se na odgovarajući način primjenjuju krivične odredbe za obveznike sprovođenja tih mjera utvrđene zakonom kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti”, poručuju sa BCX-a.

S obzirom na to da su zakonske regulative vezane za digitalnu imovinu sve jasnije u našoj zemlji, savjetuje se svim korisnicima da za trgovinu i čuvanje kriptovaluta koriste samo registrovane i provjerene platforme koje su ispunile sve propisane norme.

CAPITAL

Tagovi:

Povezane vijesti

Adblock test (Why?)