Home Biznis Kriminalci dali Srpskoj 100.000 KM da izbjegnu zatvor

Kriminalci dali Srpskoj 100.000 KM da izbjegnu zatvor

0

16.11.2021. / 14:53

BANJALUKA, PRIJEDOR – Bogatiji osuđenici su od marta, kad je to zakonski omogućeno, do danas platili državi oko 100.000 KM da izbjegnu zatvorsku kaznu koju su im presudili sudovi u Banjaluci i Prijedoru.

FOTO: Pixabay

Naime, u martu ove godine je stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srspke, te je u Krivični zakonik vraćen član na osnovu kojeg je zatvorsku kaznu koja ne prelazi godinu dana moguće zamijeniti novčanom kaznom.

Stručnjaci smatraju da ovu odredbu nije trebalo vratiti u Zakonik, te da je koruptivna jer diskriminiše ljude po osnovu njihovog imovnog stanja.

Za novac zamijenili gotovo pet godina zatvora

“Od marta ove godine do kraja oktobra u osam krivičnih predmeta ovog suda zatražena je zamjena kazne zatvora u novčanu kaznu, te su u donesena Rješenja o zamjeni. Ukupan broj mjeseci zatvorske kazne koji je zamijenjen novčanom kaznom iznosi 28 mjeseci i 107 dana, odnosno 50.200 KM”, istakli su za CAPITAL u Osnovnom sudu u Banjaluci

U Osnovnom sudu u Prijedoru u izjavi za CAPITAL navode da je u pomenutom periodu zaprimljeno osam zahtjeva za zamjenu kazne zatvora u novčanu kaznu, u jednom predmetu odluka po zahtjevu još nije donesena, a u jednom je zahtjev odbijen.

“Zamijenjeno je ukupno 29 mjeseci zatvorske kazne”, izjavili su u Osnovnom sudu u Prijedoru.

Dan zatvora 50 maraka

U Ministarstvu pravde Republike Srpske za CAPITAL su pojasnili da shodno Zakonu, ukoliko osuđeni ne plati novčanu kaznu u cijelosti ili djelimično u određenom roku, sud će narediti njeno prinudno izvršenje u postupku koji je propisan zakonom. 

“Ako novčana kazna putem prinudnog izvršenja ne bude naplaćena u roku od jedne godine, sud će donijeti odluku o zamjeni novčane kazne kaznom zatvora, na način da se 50 KM, odnosno svaki započeti dnevni iznos novčane kazne, zamijeni jednim danom kazne zatvora, s tim da kazna zatvora u tom slučaju ne može biti duža od dvije godine”, istakli su u Ministarstvu.

Takođe, kako ističu, ako osuđeni isplati samo dio novčane kazne, ostatak se srazmjerno pretvara u kaznu zatvora, a ako isplati i ostatak novca, izvršenje kazne zatvora se obustavlja.

U FBiH i Brčkom dan košta 100 KM

Za razliku od RS gdje je određen iznos od 50 KM za dan zatvora, u Federaciji BiH i Brčko distriktu on košta 100 KM, a na nivou BiH uz 100 KM po danu zatvora sud može odrediti i manju kaznu, u zavisnosti od materijalne situacije osuđenika. Takođe, ovu pogodnost na državnom nivou ne mogu ostvariti osuđeni za terorizam, dok na drugim nivoima vlasti otkup nije ograničen vrstom krivičnog djela.

Marković: Koruptivna odredba koju nije trebalo vraćati u Zakonik

Profesor doktor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci Ivanka Marković u izjavi za CAPITAL smatra da u Krivični zakonik RS nije trebalo ponovo vratiti odredbu kojom se daje mogućnost zamjene izrečene kazne zatvora novčanom kaznom, jer se, kako navodi, radi o koruptivnoj odrebi koja daje mogućnost da se kazna zatvora “štima” kako bi se u konačnici otkupila. 

“Pored toga, upitna je primjena ove odredbe i sa aspekta principa “Ne bis in idem” jer se radi o ponovnom odlučivanju o kazni koja je utvrđena pravosnažnom sudskom odlukom. Ako se tome doda i podatak da nema ograničenja u primjeni ove odredbe s obzirom na prirodu krivičnog djela, tako da smo imali slučaj u sudskoj praksi da se učiniocu krivičnog djela na štetu polnog integriteta djeteta izrečena kazna zatvora mijenja novčanom kaznom, onda je potpuno jasno da se radi o odredbi kojom se ozbiljno ugrožavaju osnovni principi krivičnog prava”, istakla je Markovićeva.

Prema njenim riječima, zaštitna i posebno garantivna funkcija krivičnog prava je takođe narušena, te je upravo zbog svega toga radna grupa koja je radila na izradi Krivičnog zakonika iz 2017. godine, kao i na izradi teksta Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika, koja je sastavljena iz eksperata krivičnog prava, je bila protiv ovog rješenja. 

Kako dodaje, u prilog ovakvog stave govori činjenica da nijedna zemlja u region (izuzev BiH) nije predvidjela ovakvu mogućnost u svom krivičnom zakonodavstvu. 

“Ovim rješenjem smo dobili sljedeće: Onaj ko ima para platiće 18.250 KM, jer se zamjena kazne zatvora do jedne godine vrši tako da se jedan dan zatvora mijenja sa 50 KM, i on neće ići u zatvor, već će slobodno da se kreće gradom, bez obzira za koju vrstu krivičnog djela je osuđen. Onaj ko nema para, makar se radilo i lakšem krivičnom djelu, će ići u zatvor. Dakle, u Krivičnom zakoniku imamo rješenje koje omogućava diskriminaciju ljudi obzirom na njihovo imovno stanje”, poručila je Markovićeva.

CAPITAL: Bojana Ninković

Tagovi:

Povezane vijesti

Adblock test (Why?)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here