Home Vijesti KONTROLISANE KAFANE, DESET OBVEZNIKA KAŽNJENO SA 51.500 KM

KONTROLISANE KAFANE, DESET OBVEZNIKA KAŽNJENO SA 51.500 KM

0

BANJALUKA – Inspektori Poreske uprave Republike Srpske sprovode akciju pojačane kontrole poreskih obveznika na 11 lokacija na području Banjaluke i Prijedora, a tom prilikom kod 10 obveznika utvrđene su nepravilnosti, za koje je izdato 13 prekršajnih naloga na ukupan iznos kazne od 51.500 KM.
Akcenat akcije, započete juče, jeste na kontroli evidentiranja prometa putem fiskalnih kasa i provjeri prijavljivanja radnika, a neki od kontrolisanih poreskih obveznika su kažnjeni po dva osnova, saopšteno je iz Poreske uprave.
U saopštenju se navodi da su kontrolisani poreski obveznici “Mala Stanica”, “Mak Tajr Pab” /Mac Tire Pub/, “Kod Brke”, “Bizar” /Bizarre/, “Jova Bar”, “Kafe bar 5”, “Bona Fides” /Bona Fides/, “Milki Onazis” /Milky Onassis/, “Plan B”, “Alegro” sa područja Banjaluke i “Vule vu” /Voulez Vous/ iz Prijedora.
Prilikom kontrole prijavljivanja radnika u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, kod tri poreska obveznika, i to “Mala Stanica”, “Kafe bar 5” i “Bona Fides”, zatečeni su neprijavljeni radnici, te su za nepravilnosti izdati prekršajni nalozi u iznosu od po 3.000 KM za svakog od tih samostalnih preduzetnika.
Neevidentiranje ukupnog prometa putem fiskalne kase utvrđeno je kod devet poreskih obveznika, i to kod obveznika “Mala Stanica”, “Kafe bar 5”, “Bona Fides”, te poreskih obveznika “Mak Tajr Pab”, “Kod Brke”, “Bizar”, “Jova Bar”, “Plan B” i “Alegro”.
Za utvrđene prekršaje poreski obveznici su novčano kažnjeni u ukupnom iznosu od 42.000 KM, te im je izrečena mjera zabrane obaljanja djelatnosti u trajanju od 30 dana, a koje će biti izvršene ukoliko poreski obveznici u roku 72 sata od izricanja mjere zabrane ne dostave Poreskoj upravi Republike Srspke dokaz o uplati novčane kazne.
Kod poreskog obveznika “Vule Vu” Prijedor utvrđeno je da je obveznik onemogućio prenos podataka iz fiskalne kase ka serveru Poreske uprave Republike Srpske, a što je, takođe, kažnjivo prema Zakonu o fiskalnim kasama, te je prekršajno sankcionisan novčanom kaznom.
Iz Poreske uprave navode da se ove posebne kontrole vrše na osnovu prijava i informacija prikupljenih sa terena, podataka iz službenih evidencija koje vodi Poreska uprava, te sprovedenih analiza rizika, a prema kojima se došlo do određenih indicija da pojedini poreski obveznici u Republici Srpskoj ne prijavljuju sav prihod Poreskoj upravi, te da ne prijavljuju radnike u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa.
Prilikom provođenja kontrole evidentiranja ukupnog prometa putem fiskalne kase kod poreskih obveznika je vršen popis svih artikala, odnosno upoređivanje stvarnog stanja sa evidentiranim knjigovodstvenim stanjem, a što može Poreskoj upravi koristiti u budućem radu za utvrđivanje dodatnih poreskih obaveza, putem primjene indirektnih metoda utvrđivanja poreske osnovice procjenom.
U saopštenju se navodi da će Poreska uprava i u narednom periodu nastaviti sa ciljanim akcijama posebnih kontrola kod onih poreskih obveznika za koje postoje indicije o padu poreske discipline.
“S tim u vezi, pozivamo poreske obveznike da poštuju zakonske propise i da svoju dobit grade na pružanju kvalitetnijih usluga građanima, u zakonskim okvirima i fer tržišnoj utakmici, a ne na izbjegavanju svojih poreskih obaveza”, poručili su iz Poreske uprave.
Let's block ads! (Why?)