Home Vijesti Kako će glasati zaražena ili lica u samoizolaciji?

Kako će glasati zaražena ili lica u samoizolaciji?

0

SARAJEVO – Birači pozitivni na virus korona ili koji su u izolaciji, odnosno hospitalizovani, moći će glasati putem mobilnog tima samo uz posjedovanje medicinskog nalaza da su pozitivni ili akta o izolaciji, odlučila je danas Centralna izborna komisija /CIK/ BiH.
CIK je na hitnoj sjednici usvojio izmjene i dopune Pravilnika o provođenju izbora u BiH u dijelu koji se odnosi na ostvarivanje prava glasa birača koji su pozitivni ili su u izolaciji, odnosno koji su hospitalizovani.
“Navedenoj kategoriji birača je omoućeno da ostvare pravo glasa putem posebnog mobilnog tima ukoliko uz zahtjev koji dostavljaju nadležnoj opštinskoj/gradskoj izbornoj komisiji dostave odgovarajući akt nadležne ustanove ili organa /medicinski nalaz ili akt o izolaciji/”, saopšteno je iz Komisije.
CIK je ranijim odredbama Pravilnika o provođenju izbora u BiH, koje su danas brisane, nastojao omogućiti ostvarivanje prava glasa i biračima koji ne posjeduju akt nadležnog organa ukoliko se njihovo ime nalazi u evidenciji podataka nadležnih institucija o ovim kategorijama birača.
“Međutim, nakon ostvarenih kontakata i upita prema nadležnim institucijama, CIK nema cjelovitu povratnu informaciju o vođenju evidencija o pomenutoj kategoriji birača”, navodi se u saopštenju.
Opštinske/gradske izborne komisije uglavnom nemaju informacija niti mogu utvrditi koji nadležni organa vodi ažurne evidencije o licima pozitivnim na virus korona i licima kojima je određena mjera izolacije.
Zbog svega navedenog, CIK BiH je odlučio da izmjeni Pravilnik o provođenju izbora u BiH i na taj način omogući da se biračko pravo ostvaruje pod istim uslovima na cijeloj teritoriji BiH, a da se istovremeno spriječe eventualne zloupotrebe.
Lica koja se nalaze u izolaciji zbog zaraze virusom korona ili zbog izrečene mjere samoizolacije svoje biračko pravo mogu ostvariti aktivnom registracijom kod nadležene izborne komisije osnovne izborne jedinice, na način da se uputi zahtjev /pisani, putem mejla, faksa/ uz dostavljene dokaze o izrečenoj mjeri izolacije /rješenje, medicinski nalaz/, precizirano je iz CIK-a.
Let's block ads! (Why?)