Home Vijesti Informacije direktorima o nastavi na daljinu u Srpskoj

Informacije direktorima o nastavi na daljinu u Srpskoj

0

BANJALUKA – Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić upoznala je danas direktore osnovnih i srednjih škola da nastavni proces treba da organizuju na daljinu uz korišćenje sredstava elektronske komunikacije i u skladu sa instrukcijom o organizovanju vaspitno-obrazovnog rada na daljinu.
Izvođenje nastave na daljinu za učenike osnovne škole realizovaće se upotrebom “Ofis 365” /Office 365/ alata ili putem drugih digitalnih alata kao što su “Gugl” platforma /gugl učionice/, privatnih imejl adresa nastavnika, komunikacijom putem društvenih mreža i servisa za razmjenu poruka /Viber/ ili telefonskim putem /SMS porukama ili pozivima/.
“Za izvođenje nastave na daljinu za učenike srednjih škola koristiće se `Office 365` alati elektronska pošta, sajt škole, gugl učionice, blogovi škola, društvene mreže i servisi za razmjenu poruka”, saopšteno je iz resornog ministarstva nakon što je Trivićeva održala onlajn sastanak sa predsjednicima aktiva direktora osnovnih i srednjih škola i upoznala ih sa zaključicama Republičkog štaba za vanredne situacije u vezi sa obustavom nastave u prostorijama škola od 26. oktobra do 1. novembra.
Trivićeva je na sastanku navela da nastavni čas, realizovan na daljinu i putem elektronskih alata, traje najviše 30 minuta, a da su nastavnici obavezni sve aktivnosti realizovati iz škole, poštujući utvrđeni raspored nastavnih časova i zaduženja na osnovu rješenja o četrdesetočasovnoj radnoj sedmici.
Ona je dodala da nastavnici iz područnih odjeljenja navedene aktivnosti mogu realizovati iz centralne škole.
“Kabinete informatike škole maksimalno treba da koriste i u njima po nekoliko nastavnika može realizovati navedene aktivnosti. Nastavnicima i učenicima škole, na osnovu iskazanih potreba, treba staviti na raspolaganje laptope i drugu potrebnu opremu. Ukoliko škola ne raspolaže sa dovoljnim brojem laptopa potrebno je kontaktirati druge škole iz regije i dogovoriti preuzimanje određenog broja laptopa iz druge škole”, istakla je Trivićeva.
Ukazala je na značaj uspostavljanja komunikacije sa učenicima, kao i na davanje povratne informacije o urađenim zadacima koje su im nastavnici zadali, i to isključivo u terminima koji se vezuju za već utvrđeni raspored školskih časova.
“Od vaspitno-obrazovnih radnika osnovnih i srednjih škola očekuje se da prate napredovanje učenika i bilježe podatke o tome, kako bi se nesmetano moglo izvršiti ocjenjivanje učenika, a škole su dužne voditi evidenciju o nastavi na daljinu u odjeljenskoj knjizi”, rekla je Trivićeva.
Ona je preporučila da nastavnici u osnovnoj školi koriste digitalne udžbenike iz Geografije za 6. razred, Geografije za 7. razred, Geografije za 8. razred, Geografije za 9. razred, Istorije za 6. razred i Srpskog jezika i jezičke kulture za 3. razred za realizaciju nastave na daljinu koji su im dostupni na sajtu Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo.

Let's block ads! (Why?)