Home Biznis Dvogodišnje “kiseljenje” novog Zakon o PDV-u

Dvogodišnje “kiseljenje” novog Zakon o PDV-u

0

15.10.2021. / 15:05

SARAJEVO, BANJALUKA – Nakon dvije godine Nacrt zakona o porezu na dodatu vrijednost (PDV) ušao je u proces javnih konsultacija, ali još uvijek  nema ni naznaka kada bi se mogao naći pred Savjetom ministara BiH.

FOTO: Agencije

Prema našim saznanjima, Nacrt bi minimalno dva mjeseca trebao da stoji u javnim konsultacijama, a ukoliko se dogodi da neka od nadležnih strana ima adekvatne primjedbe na isti, ili opravdane sugestije koje se tiču njegovih promjena moglo bi se desiti da se kompletan ovaj proces dodatno produži. 

Osim konsultacija pomenuti dokument bi trebao proći i neke dodatne procedure, što takođe rok, kada će se on naći pred Savjetom ministara, čini vrlo neizvjesnim za prognoziranje.

Ovaj Nacrt zakona izrađen je prije više od dvije godine, i od tada je stajao u ladicama Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Kao cilj izmjene postojećeg Zakona o PDV-u navedeno je daljnje usklađivanje i implementiranje odredbi Direktive Savjeta EU. 

„Imajući u vidu da je aktuelni Zakona o porezu na dodatu vrijednost imao više izmjena i dopuna te da je u proteklom periodu izvršena analiza njegove usklađenosti sa pravnom tečevinom Evropske unije, uočena je potreba izrade novog Zakona o porezu na dodatu vrijednost u cilju njegove potpune usklađenosti sa EU acquis-em, koja zahtijeva izmjenu više od polovine članova važećeg Zakona o porezu na dodatu vrijednost“, stoji u obrazloženju.

Pored toga, kako je naglašeno, izrada novog Zakona o PDV-u je i jedna od obaveza preuzetih Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske zajednice i njenih članica i BiH. 

„Prednacrt Zakona o porezu na dodatu vrijednost, razmatran je na 53. sjednici Upravnog odobora UIO, te je data saglasnost Upravi za indirektno oporezivanje (UIO) za provođenje dalje procedure međuinstitucionalnih i javnih konsultacija i pribavljanja mišljenja nadležnih institucija BiH propisanih Poslovnikom Savjeta ministara“, navedeno je u pomenutom obrazloženju. 

Važno je napomenuti, a prema ranijim pisanjima medija, UIO BiH je još početkom 2019. godine izradila Nacrt zakona o PDV-u, a u maju iste godine Upravni odbor UIO dao je saglasnost Upravi da se taj Nacrt dostavi nadležnim komisijama skupština Republike Srpske i Federacije BiH, na konsultacije.

Jedini koji su tada dostavili primjedbe na Nacrt bili su Ministarstvo finansija RS i Odbor za finansije i budžet Narodne skupštine RS.

Prema ranijim objavama medija, u samom novom zakonu, neće biti velikih izmjena u odnosu na postojeći Zakon o PDV-u, koji je u primjeni od 1. januara 2006. godine. U BiH će i dalje biti jedinstvena stopa PDV-a, koja će iznositi 17 odsto, s tim da će se povećati prag ulaska u PDV sistem sa 50.000 na 75.000 KM, a biće ukinute i posebne šeme u građevinarstvu te uveden prenos obaveza u skladu sa propisima EU za izvršen promet.

CAPITAL: Bojana Ninković

Tagovi:

Povezane vijesti

Adblock test (Why?)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here