Home Biznis “Celex” planira napustiti berzu

“Celex” planira napustiti berzu

0

24.06.2023. / 15:00

BANJALUKA – Tvornica papira SHP Celex Banja Luka planira napusstiti berzu. Za 7. juli 2023. godine zakazana je vanredna Skupština akcionara na pijem dnevnom redu je, između ostalog, i  usvajanje Odluke o pretvaranju društva SHP Celex a.d. Banja Luka u zatvoreno akcionarsko društvo.

FOTO: Agencije

Trenutno, društvo ima dva registrovana akcionara i to Eco-Investment a.s. sa učešćem u osnovnom kapitalu od 61,487079%, te SHP Harmanec a.s. sa učešćem u osnovnom kapitalu od 38,512921%.

Imajući u vidu da je Eco-Investment a.s. većinski akcionar i time kontrolni akcionar SHP HARMANEC a.s jer je vlasnik 619300 akcija što predstavlja 98,07477% osnovnog kapitala SHP HARMANEC a.s. Društvo se može smatrati kao društvo sa jednim registrovanim akcionarem u smislu Zakona.

Društvo donosi odluku o promjeni oblika orgnizovanja jer poslovanje u obliku zatvorenog akconarskog društva omogućava smanjenje troškova, lakše prilagođavanje principima tržišne ekonomije i funkcionalniji i efikasniji način upravljanja Društvom, koji stvara povoljnije uslove za ostvarenje dobiti”, navodi se u obrazloženju prijedloga odluke.

Za opretvaranje u zatvoreno akcionarsko društvo postoje svi zakonom porpisani uslovi imajući u vidu  da društvo nema više od 100 akcionara, da je u periodu od godinu dana koji prethodi godini u kojoj je donesena odluka ukupno ostvareni obim prometa akcija koje se povlače sa berze iznosio manje od 0,5% od njihovog ukupnog emitovanog broja i da je u najmanje šest mjeseci perioda iz prethodne tačke ostvareni mjesečni obim prometa takvim akcijama na berzi, odnosno drugom uređenom javnom tržištu iznosio manje od 0,05% od njihovog ukupnog emitovanog broja,

Osnovni kapital Društva iznosi 13.208.863,00 KM podijeljen na 13.208.863 obične akcije nominalne vrijednosti 1 KM po akciji i ostat će  nepromijenjen nakon pretvaranja u zatvoreno akcionarsko društvo.   Indikator.ba

Adblock test (Why?)