Home Biznis Banke moraju obavještavati korisnike o naknadama

Banke moraju obavještavati korisnike o naknadama

0

15.08.2022. / 15:00

BANJALUKA – Agencija za bankarstvo Republike Srpske propisala je obavezu bankama da izvještajem o naknadama za usluge u vezi sa platnim računom obuhvate sve naknade koje su naplatile korisniku, saopšteno je danas iz ove agencije.

Foto: Agencije

Izvještaj mora da sadrži i podatke o svim kamatama koje su banke naplatile od korisnika, kao i o kamatama koje je korisnik ostvario.

Agencija propisuje obavezu banke da korisniku, bez naknade, dostavi ili na drugi način učini dostupnim izvještaj o svim naknadama za usluge povezane sa platnim računom, na ugovoreni način, najmanje jednom godišnje.

Definisano je da je, u slučaju gašenja platnog računa, banka dužna korisniku bez odlaganja dostaviti izvještaj o naplaćenim naknadama do njegovog gašenja, i to najkasnije u roku od 30 dana.

Agencija je usvojila odluke o sadržaju, rokovima i načinu dostavljanja podataka o međubankarskim naknadama, o utvrđivanju liste najreprezentativnijih usluga u vezi sa platnim računom, o utvrđivanju sadržaja informativnog pregleda tih usluga i naknada i o utvrđivanju forme i sadržaja izvještaja o naknadama za ove usluge.

Navedene odluke primjenjuju se na banke sa sjedištem u Republici Srpskoj i na organizacione dijelove banaka sa sjedištem u Federaciji BiH i Brčko distriktu. Srna

Tagovi:

Povezane vijesti

Adblock test (Why?)