Home Vijesti APRILSKU PENZIJU VEĆU OD 1.500 KM DOBIĆE 119 KORISNIKA

APRILSKU PENZIJU VEĆU OD 1.500 KM DOBIĆE 119 KORISNIKA

0

BIJELJINA – Aprilsku penziju veću od 1.500 KM dobiće 119 korisnika, od kojih najviše živi u Republici Srpskoj, te četiri u Srbiji i po jedan u Federaciji BiH i Hrvatskoj, saopšteno je iz Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje /PIO/ Republike Srpske.
Banjalučani su najbrojniji među korisnicima prava čija je penzija iznad 1.500 KM i njih je 65, zatim 13 u Istočnom Sarajevu, osam u Bijeljini, šest u Trebinju, pet u Prijedoru, po tri u Doboju, Milićima i Brčkom, te po jedan u Foči, Prnjavoru, na Sokocu, u Višegradu, Zvorniku, Gacku i Čajniču.
Van Republike Srpske živi šest korisnika prava sa penzijom većom od 1.500 KM, tri u Beogradu, a po jedan u Novom Sadu, Sarajevu i Slavonskom Brodu.
Najveći broj njih je sa visokom stručnom spremom, uključujući magistre i doktore nauka i u toku radnog vijeka obavljali su odgovorne funkcije u sektoru bankarstva i osiguranja, elektroenergetici i rudarstvu, telekomunikacijama, bezbjednosti, javnoj upravi i visokom obrazovanju.
Da penzije sa najvišim iznosom nisu rezervisane samo za visokobrazovane potvrđuju i četiri korisnika prava sa srednjom stručnom spremom i jedan KV radnik sa prebivalištem u Banjaluci, što potvrđuje pravilo da visina penzije direktno zavisi od dužine penzijskog staža, visine plata i osnovica osiguranja na koje su plaćeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, navodi se u saopštenju.
Među 119 korisnika prava sa najvišom penzijom, 117 su korisnici starosne, a dva invalidske penzije, čija penzija iznosi 1.601 KM.
Svima njima će u ponedjeljak, 10. maja, na račune u bankama biti doznačena penzija za april u rasponu od 1.500 KM do 2.138 KM.
U kategoriju najviših penzija ubrajaju se i one veće od 1.000 KM, a takvih korisnika je u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske 2.661.
Adblock test (Why?)