Home Biznis Agencija za javne nabavke BiH ostvarila samo jedan plan

Agencija za javne nabavke BiH ostvarila samo jedan plan

6

04.01.2022. / 17:00

MOSTAR – Iako su Programom rada za 2021. godinu kao neke od osnovnih aktivnosti Agencije za javne nabavke BiH bile predviđene realizacija Nacrta zakona o javnim nabavkama, te elektronsko dostavljanje ponuda, nijedan cilj nije ostvaren.

FOTO: Pixabay

To je navedeno u Izvještaju o radu Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine za prošlu godinu, koja je iskoristila priliku da se i u tom dokumentu požali da nema dovoljan broj radnika. 

Od ukupno sedam aktivnosti koje su postavili pred sebe u 2021. godini samo su jednu doveli do kraja.

Jedini cilj koji je Agencija sto odsto ostvarila je automatizacija/informatizacija određenih poslovnih procesa koji su vezi sa praćenjem postupaka javnih nabavki.

Sve ostale aktivnosti su djelimično realizovane. 

Obim i dinamika aktivnosti oko izrade novog Zakona o javnim nabavkama u 2021. godini zavisile su od usvajanja Zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama. Budući da Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama nije usvojen u parlamentarnoj proceduri, nije pristupljeno realizaciji ove aktivnosti“, istakli su u Agenciji.

Svjetska banka ne reaguje na Zakon o javnim nabavkama 

Kako su dodali, u Prijedlogu Program rada Agencije za 2022.godinu predviđena je aktivnost izrade Nacrta Zakona o javnim nabavkama u četvrtom kvartalu. 

„Ova aktivnost je nominovana kao prijedlog projekta prema Svjetskoj banci u smislu njihove podrške za realizaciju. Do danas nismo dobili povratnu informaciju“, naglasili su u Izvještaju.

Agencija, kao što je navedeno, nije realizovala ni elektronsko dostavljanje ponuda, a sve zbog tog, kako se pravdaju, jer nije donesen Pravilnik o korištenju informacionog sistema e-nabavke kojim bi se omogućilo puštanje navedenih modula u produkciju. 

Nemaju dovoljno radnika

Kako navode, u 2021. godini aktivnosti Agencije su realizovane sa ukupno 22 zaposlena što je 71 odsto od planirano broja zaposlenih prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji za javne nabavke BiH.

„U Agenciji je zaposleno devet izvršilaca manje u odnosu na važeći Pravilnik. Potrebno je izvršiti popunu svih sistematizovanih radnih mjesta u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta za efikasno funkcionisanje Agencije“, naglasili su u Izvještaju.

Kako su naveli, u 2021. godini su riješili i ukupno 32 predmeta iz prekršaja, od čega je u dva slučaja obustavljena istraga.

CAPITAL: Bojana Ninković

Tagovi:

Povezane vijesti

Adblock test (Why?)